STORIES THAT IMPACT YOUR WORLD

Câu chuyện tình nguyện quốc tế. Những khó khăn. Những thách thức.

Những bài học quý giá và sự thấu hiểu chính bản thân.

Cô giáo đừng về Việt Nam!

Tôi để nguyên văn câu nói của các em học sinh. Dù tôi biết nó sai chính tả. Nhưng với tôi, nó mộc mạc và đẹp hơn bất kỳ câu nói trau chuốt trước sau nào. Vì nó xuất phát từ chính tấm lòng của những em học sinh cấp II trường Banborthong, Thái Lan.

Bí mật hạnh phúc từ Sri Lanka

Yêu bản thân thật là khó khi bạn cảm thấy mình tụt lại phía sau, khi những người bạn cùng tuổi với bạn, ngày ngày bạn gặp trên giảng đường, đã đạt được bao thành tựu…

Bạn cũng có thể viết nên câu chuyện tuổi trẻ của chính mình!