STORIES THAT IMPACT YOUR WORLD

Câu chuyện tình nguyện quốc tế. Những khó khăn. Những thách thức.

Những bài học quý giá và sự thấu hiểu chính bản thân.

Cô giáo đừng về Việt Nam!

Cô giáo đừng về Việt Nam!

Tôi để nguyên văn câu nói của các em học sinh. Dù tôi biết nó sai chính tả. Nhưng với tôi, nó mộc mạc và đẹp hơn bất kỳ câu nói trau chuốt trước sau nào. Vì nó xuất phát từ chính tấm lòng của những em học sinh cấp II trường Banborthong, Thái Lan.

5 BƯỚC HOÀN THÀNH HỒ SƠ TRÊN OPPORTUNITIES.AIESEC.ORG

[:vi]Chào các bạn! Hẳn các bạn đã được nhận email từ AIESEC và đã sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến exchange của mình rồi đúng không? Chuẩn bị thì rất nhiều, vậy mình nên bắt đầu từ đâu? Trước hết, chúng mình sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ cơ bản nhất, bao gồm lập tài khoản...

Bạn cũng có thể viết nên câu chuyện tuổi trẻ của chính mình!