Lịch sử hoạt động

Vào 1/6/2007, AIESEC in Hanoi là chi nhánh đầu tiên của AIESEC tại Việt Nam được thành lập tại khu vực Hà Nội.
Vào AIESEC đồng nghĩa với việc tạo dựng vô vàn mối quan hệ khăng khít với những AIESECers khác cùng chung chí hướng, đam mê, ước mơ, hoài bão. Và trong công việc, mọi người luôn luôn hỗ trợ, hỏi han lẫn nhau, và sẵn lòng trợ giúp khi có vấn đề xảy ra.

Trải nghiệm của thành viên

you have tried everything, but still seem to suffer from snoring, don’t give up. Before turning to surgery, consider shopping for anti-snore devices. These products do not typically require a prescription, are economically priced and may just be the answer that you are looking for. However, as is the case when shopping for anything, there are a lot of anti-snore devices out there and knowing what to look for will make your selection process a lot easier.

Hoạt động của chi nhánh

Đối tác chi nhánh