AIESEC được biết đến là tổ chức thanh niên lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một môi trường lý tưởng để giúp người trẻ khai phá tiềm năng Lãnh đạo của mình. Để hỗ trợ cho các bạn trẻ những điều kiện phù hợp nhằm tìm hiểu và phát triển Tiềm năng Lãnh đạo, AIESEC cung cấp một lộ trình mà qua đó các bạn sẽ được thử thách bản thân ở các vị trí khác nhau (còn được gọi là AIESEC Road map).

Theo lộ trình cơ bản, đối với thành viên chính thức thông thường sẽ được trải nghiệm và thay đổi vị trí làm việc trong khoảng thời gian 6 tháng. Những vị trí làm việc trong AIESEC tương đối đa dạng. Bên cạnh đó lộ trình này cũng được chia thành nhiều cấp khác nhau:

Cấp LC (Local Committee)

Cấp LC (Local Committee)

Đây là AIESEC thuộc cấp địa phương. Hiện tại tại Việt Nam có tổng cộng 8 chi nhánh cấp địa phương lớn nằm ở 3 thành phố Hồ Chí Minh (4), Hà Nội (3), Đà Nẵng (1) và 1 chi nhánh mở rộng tại Cần Thơ. Đây sẽ là nơi để các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm những công việc khác nhau nhằm bước đầu tìm hiểu và khai phá tiềm năng lãnh đạo của bạn.

Cấp MC (Member Committee)

Cấp MC (Member Committee)

Đây là AIESEC thuộc cấp quốc gia. AIESEC tại Vietnam được thành lập 2006 và có vai trò định hướng cho sự phát triển của các chi nhánh địa phương trực thuộc. Sự tồn tại của AIESEC cấp quốc gia như là một hệ thống quản lý toàn bộ các chi nhánh nhỏ của mỗi vùng, đảm bảo hình ảnh AIESEC thống nhất và rõ ràng về mặt pháp lý.

Cấp RO (Regional Office)

Cấp RO (Regional Office)

AIESEC cấp khu vực đóng vai trò hỗ trợ mạng lưới phát triển AIESEC ở các khu vực diện rộng như Châu Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi. Các vấn đề được giải quyết và quản lý ở cấp này phức tạp và đòi hỏi sự chính xác cao vì sẽ ảnh hưởng đến định hướng phát triển của các cấp quốc gia bên dưới. Tùy thuộc vào đặc điểm văn hóa và thực trạng của mỗi chi nhánh, AIESEC cấp khu vực sẽ có những định hướng phù hợp cho AIESEC cấp quốc gia.

Cấp AI (AIESEC International)

Đây quản lý cấp cao nhất của tổ chức AIESEC – AIESEC cấp quốc tế. AI phụ trách điều phối hoạt động của tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Tất cả đều nhằm mục tiêu các cấp bên dưới giữ vững và lan tỏa giá trị cốt lõi của tổ chức. Tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam có 2 thành viên đã và đang làm việc tại cấp AI. của bạn.

Mỗi cấp trong AIESEC Road Map đều đóng những vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý và vận hành tổ chức phát triển. Nhắm được lộ trình này, thành viên sẽ dễ dàng tiếp cận đến những vị trí cao hơn trong tổ chức và được trải nghiệm đa dạng những vị trí công việc khác nhau.

➤ Để nhận thêm nhiều thông tin hơn về AIESEC và các chương trình của AIESEC, hãy đăng ký tại đây: tinyurl.com/donghanhcungAIESEC

➤ Tìm hiểu thông tin và đăng ký trở thành thành viên AIESEC: tinyurl.com/TMPSUM2021101

➤ Hạn cuối: 23h59 28/03/2021