AIESEC MEMBERSHIP APPLICATION FORM

Xin chào bạn, do đã quá thời gian deadline, chúng tôi không còn nhận form đăng ký nữa. Hẹn bạn trong đợt tuyển thành viên tiếp theo của AIESEC nhé!