Sign up, and get free access to opportunities

Global Talent là chương trình thực tập quốc tế được phát triển bởi AIESEC nhằm phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các bạn trẻ thông qua các cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp ở môi trường quốc tế.

Have some questions?

Scroll below for more information

Have some questions?

Scroll below for more information

Thêm thông tin và các chi phí liên quan?

Bạn bạn trẻ từ 18 đến 30 tuổi sẽ nhận được cơ hội làm việc trong các công ty khởi nghiệp, các công ty vừa và nhỏ, các tập đoàn đa quốc gia trong vòng 6-78 tuần. Chương trình chủ yếu cung cấp các cơ hội nghề nghiệp về các ngành: Marketing, Business Administration, Business Development,Finance, IT và Engineering.  

Lệ phí tham gia chương trình : Thực tập ngắn hạn (6-12 tuần): 4.730.000 VND
Thực tập trung hạn (12-26 tuần): 5.126.000 VND
Thực tập dài hạn (27-78 tuần): 7.177.000 VND

Những lợi ích bạn nhận được khi tham gia dự án của AIESEC là gì?

  • Cơ hội vận dụng kỹ năng và kiến thức của bạn trong môi trường làm việc thực tế.
  • Môi trường làm việc Quốc Tế - trải nghiệm những văn hoá và ngành nghề mới.
  • Phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua 4 yếu tố: Self-Aware, Solution-oriented, Empower Others, World Citizen.
  • Sự hỗ trợ và tư vấn từ AIESEC tại Vietnam trong quá trình tìm hiểu, chuẩn bị đăng ký và sau khi đăng ký (tư vấn VISA, vé máy bay, etc)
  • Sự hỗ trợ từ AIESEC tại đất nước bạn thực tập (tìm và cung cấp chỗ ở, tham gia ngày đầu tiên đi làm, etc)
  • Tuỳ vào công việc lựa chọn, bạn sẽ được nhận lương và được cung cấp nơi ở trong suốt quá trình thực tập.

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP QUỐC TẾ
GLOBAL TALENT