Lịch sử hoạt động

AIESEC in FTU Hanoi - 8 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Với hàng trăm thành viên đến từ hơn 10 truờng đại học lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, thực hiện hàng trăm chuyến trao đổi và hàng chục dự án trong những năm vừa qua, AIESEC in FTU Hanoi tự hào khi trở thành một trong những chi nhánh lớn mạnh của AIESEC in VietNam.

Trải nghiệm của thành viên

 • Phương Hoa – Local Chapter President 1617

 • Hùng Tuấn – Vice President of incoming Global Talent 1718

 • Minh Hà – Project Executive 1819

 • Nguyễn Huyền My – Customer Experience Manager 1819

 • Mạnh Cường – Vice President of Talent Management 1819

you have tried everything, but still seem to suffer from snoring, don’t give up. Before turning to surgery, consider shopping for anti-snore devices. These products do not typically require a prescription, are economically priced and may just be the answer that you are looking for. However, as is the case when shopping for anything, there are a lot of anti-snore devices out there and knowing what to look for will make your selection process a lot easier.

Hoạt động của chi nhánh

 • Global Citizen: Winter Camp

  Winter Camp hướng tới phát triển tư duy đổi mới và kỹ năng lãnh đạo cho học sinh, sinh viên qua các buổi training, chia sẻ, với sự đồng hành của các bạn tr...
 • Mind Atlasing

  Dự án hướng tới xây dựng một cộng đồng những người trẻ luôn tò mò, hoài nghi và thách thức những gì đang diễn ra xung quanh mình; khám phá, thấu hiểu và ...
 • Global Citizen: Summer Camp

  Dự án tạo ra môi trường để trại viên cùng nhau lên ý tưởng cho một sản phẩm mô phỏng nhằm góp phần giải quyết một vấn đề xã hội theo chủ đề đư...
 • Global Passport

  Thông qua mô hình 10 buổi học thú vị cùng các sinh viên nước ngoài, học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội nâng cao tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong một môi trư...

Blog

Đối tác chi nhánh