page-header

YOUTH SPEAK

Diễn đàn Tiếng nói trẻ

YouthSpeak được tạo ra với mục tiêu cung cấp cho những người trẻ một nền tảng để người trẻ nói lên ý kiến của mình,

biến chúng thành hành động và thực hiện các giải pháp tác động tích cực đến xã hội.

3000+
bạn trẻ tham dự các sự kiện YouthSpeak
100+
diễn giả và đối tác
14+
trường Đại học đồng tổ chức

GIÁ TRỊ CỦA SỰ KIỆN

NHỮNG SỰ KIỆN VỪA QUA

LẮNG NGHE CÁC CHIA SẺ

page-header

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN

Đối tác

Back to top of page