YouthSpeak là chương trình thuộc sáng kiến “Youth 4 Global Goals” của AIESEC quốc tế nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (Sustainable Development Goals – SDGs) của Liên Hiệp Quốc như một lộ trình để Chấm dứt đói nghèo, Chống bất bình đẳng và Chống biến đổi khí hậu trong 15 năm tới

Các chiến dịch của YOUTHSPEAK

AIESEC chi nhánh đại học RMIT Việt Nam được thành lập bởi chị Lê Mai Thảo và anh Lê Minh Triết.

Mini YouthSpeak sắp diễn ra

Economics and Innovation Researcher 4

Tổ chức: BlockPower Ngày bắt đầu: 1/12/2018
Địa điểm: Ho Chi Minh City, Vietnam Thời gian: 52 tuần.

TRỞ THÀNH TÌNH NGUYỆN VIÊN

Chúng tôi trao quyền cho bạn tự do mơ ước, suy nghĩ lớn và cống hiến sức trẻ để giải quyết các vấn đề trên thế giới. Đồng thời, AIESEC cung cấp những trải nghiệm trao đổi văn hóa cho những bản trẻ dám thách thức bản thân để nhận ra giá trị tiềm ẩn trong mình.
TÌM HIỂU THÊM


TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

AIESEC cung cấp các giải pháp khác nhau cho các công ty, các doanh nghiệp start up, các tổ chức phi chính phủ và nhiều hơn nữa để có thể phát triển khả năng lãnh đạo của thế hệ trẻ trên thế giới.
TÌM HIỂU THÊM

Đối tác quốc gia