page-header

AIESEC

Phát triển kỹ năng Lãnh Đạo thông qua Tình Nguyện Quốc Tế hoặc Thực Tập Nước Ngoài cùng AIESEC.
Những trải nghiệm mới mẻ trên chuyến hành trình tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng là cơ hội để bạn có thể tìm hiểu các nền văn hóa, con người trên thế giới và chính bản thân mình.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH
Phát Triển Khả Năng Lãnh Đạo

LẮNG NGHE CÁC CHIA SẺ

Back to top of page